Intervisie

Professionaliteit verdiepen
Intervisie stelt werknemers (bij voorkeur met een soortgelijke functie) in staat in een veilige setting kennis en ervaringen te delen en hun inzicht en professionaliteit te vergroten. De deelnemers behandelen onder begeleiding van een facilitator concrete thema’s die zich op de werkvloer voordoen. Het gaat daarbij niet alleen over vakinhoudelijke aspecten, maar er wordt ook dieper gekeken naar gedrag, persoonlijke drijfveren, overtuigingen en waarden.

Geïnspireerd op de socratische dialoog
De methode die wij gebruiken is geïnspireerd op de Socratische Methode. De filosoof Socrates wilde de essentiële vragen van het leven door mensen zelf laten onderzoeken. Niet op basis van boekenkennis of aangeleerde theorieën maar op basis van hun eigen levenservaring en praktische wijsheid. Concreet betekent dit een aantal aspecten zoals:

  • de tijd nemen voor het gesprek, een dialoog vraagt zo lang als nodig is;
  • luisteren en doorvragen om de ander echt te begrijpen;
  • verplaatsen in de ander en de wereld door diens ogen bekijken;
  • samen onderzoeken, denken in ‘ja, en’ in plaats van in ‘ja maar’;
  • geen fixatie op oplossingen, maar samen onderzoeken van onderliggende redenen, waarden of visies van een probleem of een oplossing.

Opbrengst
Intervisie brengt op deze wijze niet alleen praktische reflectie, maar leert deelnemers ook verdiepende vragen te stellen, te analyseren en zich bewust te worden van oordelen en innerlijke normen. Daarnaast putten we uit elkaars ervaring en verschillende kijk op de kwestie. Een goed gevoerde Socratische Dialoog brengt verbreding in de aanpak, verbinding, zelfinzicht en inspiratie.

Praktisch
Een intervisie duurt 1 dagdeel (3 uur). Afhankelijk van de omvang van de casussen, bespreken we een of twee casussen per intervisie. De groepsgrootte bedraagt tussen de 5 – 8 deelnemers. Op deze wijze komt elke deelnemer met regelmaat aan bod.

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.