Onze waarden

Organisults kent een aantal leidende principes. Ze vormen ons innerlijk kompas en kleuren onze aanpak.

Vakmanschap
Organisults staat voor vakmanschap. Dat betekent dat u altijd met een inhoudelijk vakman of vakvrouw aan tafel zit. Vanaf de eerste verkenning van de samenwerking, in de uitvoer en begeleiding van het traject tot aan de evaluatie en afronding. Wij verdiepen voortdurend in onze eigen ontwikkeling en streven naar een continue versterking van onze begeleiding. Vakmanschap betekent dat we weten wat we kunnen. We nemen een opdracht pas aan als we garant kunnen staan voor een excellente begeleiding volgens onze hoge maatstaven. Dat betaalt zich uit in een vaak jarenlange samenwerking met zeer tevreden klanten.

Levend inzicht
Het gedrag van uw mensen is bepalend voor het succes van uw organisatie. Hoe zeer we ook wensen dat gedrag en verandering een kwestie is van ‘gewoon doen’, effectief gedrag laat zich niet afdwingen. Gedrag is een uitdrukking van de impulsen – gedachtes, gevoelens, emoties, authenticiteit, ego – in ons. Die zijn voor iedereen verschillend. Inzien dat we van oorsprong authentieke individuen zijn, maar tevens vaste en beperkende gedragspatronen hebben aangenomen, werkt kaderverruimend. Veranderingen krijgen de ruimte als we deze menselijke processen (h)erkennen in het hier en nu. Als we de effecten ervan eerlijk durven zien. Het eindigt echter niet bij bewustwording. Pas als inzichten belichaamd worden door concrete handelingen, dan kan de gewenste beweging en verandering ontstaan. Organisults ondersteunt het proces van inzicht naar beweging en resultaat.

Getting naked
Ieder mens is uniek. Met eigen kwaliteiten, talenten, valkuilen en drijfveren. Investeren in elkaar en elkaar echt gaan zien en begrijpen, draagt bij aan een effectieve samenwerking en het succes van het team of de organisatie. Dat vraagt moed en congruentie: je durven uitspreken over waar je voor staat en hoe je zaken beleeft. Op een open en verbindende manier. Transparant zijn over wat je kunt, wat je beter aan een collega over kunt laten en waar je hulp bij kunt gebruiken. Hoe meer openheid er mag zijn, hoe groter het werkplezier en de creativiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een organisatie groeit als de medewerkers en leidinggevenden in een sfeer van vertrouwen de ruimte krijgen om te excelleren. In hun eigen unieke vorm.

Vitaliteit
Toen we onszelf de vraag stelden, ‘waar doen wij het nou allemaal voor?’, antwoordden we unaniem: ‘bijdragen aan de vitaliteit van het individu en van de organisatie’. Investeren in sterke levensvatbare organisaties met een duidelijke visie en koers. Verbonden en gedragen leiderschap, vrij van politiek en verborgen agenda’s. Geïnspireerde medewerkers die hun eigen kracht kennen en benutten. Vitaliteit in brede zin, niet alleen als middel, maar tevens einddoel. Echt succesvolle organisaties zijn vitaal. En daar dragen wij met immens veel plezier ons steentje aan bij.

Organisults

  • staat voor excellente begeleiding;

  • is authentiek, uniek en kaderverruimend;

  • communiceert transparant en congruent;

  • streeft naar verbondenheid en vitaliteit.