Organisatieontwikkeling

Succesvolle organisaties zijn vitaal
Organisults draagt bij aan de ontwikkeling van vitale organisaties. Hiertoe investeren we in de invulling van vier essentiële aspecten: een verbonden directie, een eenduidige koers, kraakheldere communicatie en een consistente verankering van de koers in de organisatiestructuur. Vitale leidinggevenden en teams werken bovendien vanuit hun eigen kracht en gaan effectief om met onderlinge dynamieken.

Maatwerk in verandering
Organisults begeleidt uw leidinggevenden en medewerkers in grote en kleinschalige verandertrajecten. Denk hierbij aan cultuurverandering, bedrijfsherinrichting zoals het samenvoegen van afdelingen of teams, bepalen en/of implementatie van een nieuwe strategie of koers, verandering van leiderschap en het versterken van samenwerking in teams.

Kritische succesfactoren
Zoekt u ondersteuning in een verandervraagstuk? In een gezamenlijke analyse bespreken we de kritische succesfactoren voor het veranderingsproces zoals:

 • de essentie van de verandering;
 • de visie op veranderen;
 • de visie en strategie van de organisatie;
 • mogelijke veranderstrategieën en effecten;
 • de rol van een verbonden directie en het management;
 • het waarderen van inzet en inbreng van medewerkers;
 • de balans tussen regie houden op de verandering en ruimte geven aan medewerkers;
 • vertrouwen, betrokkenheid (eigenaarschap) en draagvlak;
 • omgaan met weerstand;
 • een heldere communicatielijn;
 • implementatie van de koers in de organisatiestructuur.

Lees onze visie op organisatieontwikkeling »

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.