Referenties

Organisults werkt sinds 2006 voor een divers aantal klanten. Doorgaans trekken we jaren met klanten op. Een aantal klantcasussen hebben we uitgewerkt. Uitgebreide referenties zijn bij ons op te vragen.

Casussen

ANWB, Drive 8
Onder de noemer ‘Drive 8’ maakte de ANWB een ingrijpende organisatieverandering door. De organisatie veranderde van een decentrale naar een centrale aansturing. Organisults heeft ter ondersteuning van deze verandering, de hoofddirectie en 35 onderliggende directie- en managementteams (1e, 2e en 3e echelon) intensief begeleid en opgeleid op het gebied van leiderschap en teamcoaching. Sinsdien is Organisults regelmatig gevraagd om de hoofddirectie en enkele onderliggende directie- en managementteams te begeleiden in verdere teamontwikkeling en leiderschap.

Wat zegt de klant?
Dankzij het programma Teams to Results is er een aantal zaken binnen ons team aanzienlijk verbeterd. Teamleden hebben meer vertrouwen in elkaar gekregen, spreken hun gedachtes en gevoelens openlijk uit en luisteren beter naar elkaar op teambijeenkomsten. We voelen we ons nu veel meer één team en dit straalt door naar onze medewerkers. Kortom, een goede communicatie en zelfsturing binnen ons team en organisatie is het resultaat.” Paul Sanders


JSO, Fit voor de toekomst
Organisults was betrokken bij de voorbereiding op de transitie van JSO (Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling) van subsidiegedreven organisatie naar een markt- en commercieel gedreven organisatie. Onder de programmanaam ‘JSO Fit voor de Toekomst’ heeft Organisults deze transitie ondersteund met het programma Teams to Results in 10 teams: de directie, de ondersteunende dienst en 8 marktteams. Ook de eerste lijnorganisatie en het secretariaat zijn bij het programma betrokken. Hierdoor hebben alle 125 medewerkers van JSO deelgenomen aan het programma. Het draagvlak bij de directie, een plenaire kick-off en een afsluitend festival zijn belangrijke aspecten geweest in het succes van het programma.

JSO is zich bewust geworden van de toekomstbeelden na de afbouw van de subsidie. Medewerkers hebben ervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken en het zelfsturend vermogen is versterkt. Het teamwerk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en concepten. Aan de hand van een marktopdracht als rode draad in het programma hebben de (verkoop)teams in de praktijk geleerd markt- en teamgericht te werken binnen de nieuwe structuur. Daarnaast heeft het management een verschuiving gemaakt van taakgericht naar integraal management en coachend en inspirerend leiderschap.

Wat zegt de klant?
“Organisults geeft vleugels door inspiratie, verbinding en vasthoudendheid”. Saskia Keereweer, directeur/bestuurder


ProRail

ProRail staat de laatste jaren aan de lat voor een grote cultuurverandering met grote gerichtheid op ‘de reiziger met grote R’. Organisults voerde hiertoe een intensief leiderschapsprogramma uit voor de hoofddirectie en de 35 topleidinggevenden. Om de cultuurverandering door te vertalen naar de rest van de organisatie, is Organisults eerst gestart met een intensief programma voor de bedrijfseenheid ProRail Projecten in de vorm van een leiderschapsprogramma voor 80 leidinggevenden, een jaartraject teamontwikkeling voor 14 managementteams, individuele begeleiding van de 80 leidinggevenden en intervisie. Daarna startte de bedrijfseenheid Operatie met een programma waarbij ruim 20 managementteams werkten aan teamontwikkeling en leiderschap middels het programma Teams to Results. Ook bij andere afdelingen als Vervoer en Dienstregeling, Relatiemanagement, Facilitaire Zaken en Communicatie worden teams nog steeds begeleid op het gebied van teamontwikkeling en leiderschap.


Radboud UMC, afdeling heelkunde

Voor het UMC St Radboud afdeling Heelkunde voerde Organisults een grote opdracht uit onder de noemer ‘Professionals en Cultuur’. We begeleidden en leidden leidinggevenden, medisch specialisten en verpleegkundigen (in 8 teams/groepen) op in leiderschaps- en teamontwikkeling en in hun vermogen de organisatie in toenemende mate te richten op de klant/patiënt. Het hoofddoel van het project ‘Professionals en Cultuur’ was het realiseren van een team- en samenwerkingscultuur, professioneel gedrag en hoge cliënt servicegerichtheid. Organisults heeft deze opdracht begeleid met behulp van het programma Teams to Results, aangevuld met persoonlijke coaching en brede (sub)afdelingsbijeenkomsten.

In dit specifieke geval is het programma Teams to Results aangepast naar een eenjarige ‘Opleiding Teamcoaching & Teamwork’ die op haar beurt integraal deel uitmaakte van een gecertificeerde opleiding HBO-Bedrijfskunde. In totaal hebben ruim 90 mensen (waarvan ongeveer 35 leidinggevenden) deelgenomen aan het programma en hebben zij op hun beurt de transitie gemaakt naar 150 andere medewerkers. Het ging om directie (afdelingshoofd en bedrijfsleider), hoogleraren van de 5 vakgebieden, chirurgen, opleidingsartsen, artsen, artsassistenten, staf, hoofdverpleegkundigen en seniorverpleegkundigen.

Wat zegt de klant?
“Organisults heeft ons onder andere ondersteund in de begeleiding van het projectteam Herinrichting Verpleegafdelingen. Dit team stond voor de lastige opdracht een herontwerp van de organisatie te maken, hiervoor draagvlak te creëren in alle geledingen en het vervolgens te implementeren. De begeleiding van Organisults hierin is van grote toegevoegde waarde geweest; het team heeft zich zeer snel ontwikkeld tot een effectief en taakvolwassen team met een goed onderling vertrouwen. Daarnaast is de vorming van het projectplan begeleid en de uitvoering van de verschillende stappen daar in. Dit heeft geleid tot een herontwerp dat breed draagvlak heeft gekregen binnen de organisatie. Hoewel ik door de jaren heen in vele projectteams heb gefunctioneerd heb ik zelden een projectteam zo effectief zien samenwerken en zoveel resultaat zien bereiken in korte tijd. De begeleiding van Organisults heeft absoluut het beste uit dit team naar voren weten te brengen!” Robert Opsteeg

Klanten

AEB Amsterdam
ANWB

Belastingdienst
BCA-Nederland
Delta Lloyd

De Volksbank/SNS
DHL
Econcern
Eneco
Eurailscout

Evides
Expertgroep
FME
Gemeente Oss
Generali

Heijmans
Hogeschool Inholland
Holland Casino
Huismerk Energie
Joulz
JSO
KNSB
KWBN
Logicx
Medical Air Assistance
MEE
Milupa
OPTA
Ortec Finance
Pintsch Aben
ProRail
Randstad
ROC van Amsterdam
ROC Rijn-IJssel
Rijkswaterstaat
Schuitema/C1000
Stedin
UMC St Radboud
UMC Utrecht
Unigarant
Unilever
UWV
Vitens
VO-Academie
Waternet
Yess Consultants
Ziggo