Organisatieopstellingen en -dynamieken

Inzicht in onderstroom en positie
Waar in het gesprek soms moeizaam inzicht ontstaat, kan een organisatieopstelling licht werpen op dynamieken in teams, groepen werknemers en leidinggevenden, en in organisaties als geheel. Een organisatieopstelling kan de onderstroom, het onderliggende krachtenveld, zichtbaar maken. In deze aanpak bezien we het team of de organisatie (dat wat wordt opgesteld) als een systeem waarin de losse elementen een samenhang kennen. Een opstelling laat dan ook veel zien over onderlinge verhoudingen, stromingen en stagnaties in het systeem. Vaak wordt ook een oplossingsrichting duidelijk.

Thema’s die zich lenen voor een opstelling zijn:

 • Thema’s rondom leiderschap
 • Uitdagingen in de samenwerking
 • Nieuwe samenstellingen van teams of afdelingen
 • Communicatie binnen of tussen teams
 • (Slechte) klantrelaties
 • Hoog ziekteverzuim of verloop
 • Cultuurveranderingen

Organisults begeleidt organisatieopstellingen. Dit werkt het beste als de opstelling deel uitmaakt van een breder traject, zoals bijvoorbeeld een leiderschapsprogramma of in een teamontwikkelingstraject. Inzichten en oplossingen uit de opstelling kunnen dan onder begeleiding worden geïntegreerd. Een opstelling kan ook als los onderdeel worden aangeboden. Het gaat dan meer om het verkrijgen van inzicht in een bepaalde situatie. 

Inzicht door beweging
In andere dynamische werkvorm zoomen we in op de relatie tussen de wijze waarop we in het leven en ons werk staan, de wijze waarop dit vorm krijgt in ons lichaam en onze beweging en de wijze waarop we anderen tegemoet treden. Ofwel, onze persoonlijkheid is letterlijk terug te zien in ons lichaam en in het contact met anderen. Communicatie bestaat dan ook slechts voor een klein deel uit woorden, en voor een veel groter deel uit intonatie en lichaamstaal. Dit vormt het uitgangspunt voor een aanpak die het lichaam als vertrekpunt neemt van interventies voor persoonlijke effectiviteit voor het individu, in teams en als leidinggevende. Door op ervaringsgerichte wijze contact te maken met de informatie die in het lichaam besloten ligt, komen we snel tot de essentie. In deze aanpak werken we bijvoorbeeld met elementen als posities in de ruimte, ten opzichte van elkaar in teams, van andere afdelingen of van de organisatie, posities ten opzichte van zaken als missie, visie, de wijze van contact maken en de wijze waarop leiderschap gestalte krijgt. Door thema’s letterlijk neer te zetten in beweging en houding (en dat ligt dichterbij u dan u wellicht denkt), krijgen we snel wezenlijke zaken inzichtelijk.

Thema’s die zich lenen voor deze aanpak zijn bijvoorbeeld:

 • Leiderschap: leiden en volgen
 • Samenwerking: halen en brengen
 • Kracht, beweging en stagnaties van persoonlijkheidstructuren
 • Doorleving van waarden
 • Authenticiteit en persoonlijkheid
 • Omgaan met conflicten
 • Participatie en besluitvorming
 • Zichtbaarheid in teams, de organisatie
 • Stagnatie en stroming

De inzichten uit deze aanpak worden waar mogelijk vertaald in het gesprek en gekoppeld aan eventuele theorie. Bij voorkeur maakt deze interventie deel uit van een leiderschapsprogramma of teamontwikkelingstraject. Het is bij uitstek de combinatie van ervaring, theorie en interactie die leidt tot een grotere mate van inzicht en beweging. Heeft u een specifiek thema waarvoor u een impactvolle, ondersteunende werkvorm zoekt, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.