Visie teamontwikkeling

Functionele teams
Een goede samenwerking in teams is van groot belang voor het succes van de organisatie. Dit vraagt echter wel wat. Een groep mensen met een gemeenschappelijk doel is niet per definitie een optimaal draaiend team. Onduidelijke afspraken en taakverdeling, politiek en elkaar (onbewust) tegenwerken zijn vaker regel dan uitzondering. Teamleden zijn zelf vaak zo met de inhoud van hun opdracht verbonden, dat het soms lastig is om uit te zoomen en aandacht te hebben voor wezenlijke processen in het teamsysteem zoals: hoe verloopt de samenwerking, wat speelt er onderhuids tussen teamleden en welke (on)geschreven regels heersen er in het team?

Volwassen teams
Gerichte teamontwikkeling pakt de belangrijkste knelpunten binnen teams aan zodat teams zich kunnen ontwikkelen tot een volwassen niveau. Het brengt een goede basis van vertrouwen en ‘veilig voelen’, het vermogen om goede discussies te voeren en conflicten aan te gaan, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke focus op teamresultaten. Een goed team bestaat uit mensen die elkaar aanvullen, elkaars zwakke punten opvangen en elkaars sterke punten tot hun recht laten komen. Functionele teams nemen de juiste beslissingen en bereiken meer in minder tijd, met minder afleidingen en frustraties.

Teamontwikkeling
Teamontwikkeling is essentieel voor organisaties en zeker voor topteams omdat deze de toon zetten voor de onderlinge samenwerking van alle medewerkers. Organisults biedt een aantal programma’s op het vlak van teamontwikkeling.

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.