Onze resultaten

Zo divers onze opdrachtgevers zijn, zo gevarieerd zijn ook de resultaten van onze verander- en ontwikkeltrajecten. Er zijn echter ook een hoop parallellen te zien.

Op individueel niveau
Op individueel niveau zien we dat de zelfkennis van mensen wordt verdiept. Medewerkers en leidinggevenden krijgen zicht op hun leidende drijfveren. Ze gaan doorzien wanneer hun gedrag authentiek en verrijkend is en wanneer dit gestuurd wordt door oude patronen die minder effectief zijn. Ze leren dat hun uniciteit en diversiteit er mag en moet zijn. Ze weten beter wat ze kunnen en willen en hoe daar uiting aan te geven in hun werk. Dat brengt niet alleen inspiratie, plezier, vitaliteit en een grotere mate van voldoening, maar vergroot hun bijdrage aan de organisatie.

Op teamniveau
Op teamniveau zien we dat teamleden elkaar echt leren zien en verstaan, waardoor samenwerking soepeler gaat verlopen. Verschillen worden niet langer hinderlijk, maar worden ervaren als verrijkend. Het geheel wordt daardoor meer dan de som der delen. Communicatie wordt transparanter, discussies worden voedend, besluitvorming wordt efficiƫnt en gedragen. Werken vanuit een heldere gedeelde opdracht en visie brengt focus op het gezamenlijke resultaat.

Op organisatieniveau
Op organisatieniveau zien we resultaten als een organisatiecultuur die gericht is op eigen verantwoordelijkheid en een gezamenlijke focus op die elementen die de grootste verbetering nodig hebben. Leidinggevenden leren de organisatie zien als een systeem met daarin de belangrijkste sturende processen en leren hier beter op aan te sluiten. Leiderschap wordt cocreatie: acties worden gericht op het geheel in plaats van alleen op het eigen verantwoordelijkheidsgebied. Het management is verbindend, inspirerend en geeft ruimte aan proactiviteit. Medewerkers voelen zich gehoord en maken integraal deel uit van de organisatie. En dat betaalt zich terug in gemotiveerde medewerkers die een optimale bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Organisults

  • brengt verdieping, zelfkennis en inspiratie;

  • zorgt voor een volwaardige dialoog en verbindende samenwerking in teams;

  • zorgt voor cocreatie, proactiviteit en een gemeenschappelijke focus.