Visie leiderschap

Authentiek leiderschap
Leiderschap is niet iets is wat alleen van buitenaf middels theorieën en modellen wordt aangeleerd. Leiderschap van deze tijd ontstaat van binnenuit. Het is authentiek, verbindend, krachtig en inspirerend. Het ligt dicht bij uw oorspronkelijkheid. Het is in ieder van ons aanwezig, maar is echter niet zo maar beschikbaar. Het vraagt namelijk een grote mate van nieuwsgierigheid en zelfkennis. Het willen onderzoeken van fundamentele levensvragen: Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat hoort echt bij mij? Wanneer ben ik inspirerend en maximaal effectief als leider? Gedrag dat voortkomt uit oorspronkelijke drijfveren heeft hele andere effecten dan leiding geven vanuit dat wat we ego noemen. Denk aan inspiratie, verbinding en bijdragen versus status, macht of willen voldoen aan verwachtingen van anderen. Leiding geven vanuit ego gaat uiteindelijk altijd ten koste van uzelf en de ander. Dat kunnen zien en erkennen, opent de weg naar uw unieke en oorspronkelijke leiderschapsstijl. Het is een pad van inzicht en bewustwording.

Drie rollen van leidinggevenden
Leiding geven omhelst meerdere aspecten:

  1. leiden: het neerzetten van een inspirerende visie en duidelijke doelen;
  2. managen: het ontwikkelen van een strategie om daar te komen en het aansturen van de relevante werkprocessen, en
  3. (team)coachen: het begeleiden van het gewenste gedrag en de onderlinge communicatie om de visie te kunnen realiseren.

Leiden, managen en teamcoachen was voorheen vooral voorbehouden aan de directie, het management of de teamleider. Een louter top-down aansturing is echter te beperkt. Visie en doelen ontstaan in cocreatie, op basis van feedback en bottom-up processen. Leren doen we van en met elkaar. Door elkaar de juiste vragen te stellen over wat en vooral hoe we ‘het doen’, ieder vanuit zijn of haar rol. Wie de leiding neemt in een team wordt steeds meer contextueel en situationeel bepaald. Iedereen heeft daarin een stuk te doen, in uitstekende onderlinge afstemming, met focus op het gezamenlijke doel en belang.

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.