Projects to Results

Teamontwikkeling voor projectteams
Project to Results is een programma om effectieve projectteams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en focus op teamresultaten. Het vormt een onmisbare aanvulling op bestaande projectmethodieken.

Projectteams kennen een eigen dynamiek
Een projectteam bestaat uit een samengestelde groep mensen van diverse afdelingen binnen een organisatie met uiteenlopende belangen. Het is bij aanvang nog geen echt team. Elk project creëert tijdelijk ‘een nieuwe organisatie’ met eigen doelstellingen, communicatiekanalen en (on)geschreven regels binnen de kaders van de bestaande organisatie. Deze complexiteit kan aanleiding zijn voor onduidelijkheid, gebrek aan leiderschap, elkaar niet aanspreken, de kantjes ervan aflopen en het negeren van problemen in de samenwerking. Daarnaast kent elk project gewenste en ongewenste veranderingen. De ongewenste veranderingen zijn niet altijd zichtbaar, maar zorgen soms wel voor stagnatie waardoor resultaten achterblijven.

Volwassen projectteams
Projects to Results haalt de, vaak onzichtbare, knelpunten naar boven en pakt ze aan waardoor er meer vertrouwen, openheid en focus komt binnen het team. Hierdoor bereiken projectteams sneller en met meer energie en daadkracht hun gewenste resultaten. Goede projectteams bestaan uit de juiste mensen voor de verschillende taken. Ze vullen elkaar aan en werken samen. Met Projects to Results leren projectteams om de juiste beslissingen te nemen, binnen de gestelde projectduur en het budget te blijven en samen het project tot een goed einde te brengen. Kwaliteit en maatwerk Project to Results kan zowel bij aanvang van een project als ook tussentijds worden ingezet. Het programma biedt een kader dat in overleg tussen Organisults en de opdrachtgever (en afhankelijk van aspecten als projectduur, teamgrootte en behoeftes) verder wordt ingevuld tot een passend programma voor elk project.

Zie ook

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.