Teams to Results Light

Vervolg op Teams to Results
Teams to Results Light is een programma voor teams die een opvolging in teamontwikkeling zoeken en het reguliere programnma reeds hebben doorlopen of voor teams die kortlopende begeleiding zoeken. Het programma is geschikt voor:

 • Teams die van samenstelling zijn veranderd, waardoor het team een nieuwe teamdynamiek kent.
 • Teams die aanvullende ondersteuning zoeken in intensieve tijden van bijvoorbeeld reorganisaties. 
 • Teams die meerwaarde zien in investeren in een 2e jaar teamontwikkeling als voortgaand proces binnen de dynamische werkelijkheid waarin men acteert. 
 • Projectteams die voor een bepaalde tijd met elkaar gaan samenwerken.

Inhoud programma
Teams to Results Light wordt inhoudelijk op maat afgestemd in een intake met de teamleider. Vervolgens start het programma met een intensieve tweedaagse workshop waarin het team een inspirerend jaarplan maakt. Het plan vormt de blauwdruk en essentie van het team en is afgestemd op de missie, doelen en taken van het team voor het komende jaar of de komende periode.

Vervolgens vinden er 4 in-company begeleide opvolgbijeenkomsten van een dagdeel plaats waarin de voortgang van het plan wordt geëvalueerd en waarin dieper wordt ingegaan op actuele thema’s in het team. Specifieke thema’s voor een 2e jaars programma kunnen zijn:

 • Een ‘APK’ van het team met als resultaat een haarscherpe visie en strategie en concrete topdoelen en opvolgstructuur voor het komende jaar.
 • Teamcultuur, teamdynamieken en teamvitaliteit in beeld.
 • Complexe teamvraagstukken inzichtelijk maken met team- en organisatieopstellingen.
 • Concrete ontwikkelthema’s vanuit de groeiambities van het team, zoals effectief vergaderen, conflicthantering, leiderschap in veranderende organisaties, horizontale verbinding in flexibele of netwerkteams.
 • Organisatiecultuur en leiderschap; de verbinding met onze medewerkers vergroten.
 • Verdere verdieping in de persoonlijkheidsprofielen van de teamleden en hoe dit bijdraagt aan betere communicatie en samenwerking.
 • Thema’s op maat.

Zie ook

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.