Paul Sanders

Paul Sanders
Paul Sanders

“Elke groei heeft het juiste klimaat nodig”

Mensen bepalen het succes van de organisatie
De ontwikkeling van teams, management teams of directies, de ontwikkeling van de individuele leden van die teams, bepalen uiteindelijk het succes van een onderneming of organisatie. Gezamenlijkheid, het komen tot een ware dialoog is alleen mogelijk als de teamleden zichzelf en elkaar goed kennen en als de eigen rol in het team plus de gemeenschappelijke opdracht helder is. Het lijkt zo eenvoudig, maar mijn ervaring is dat minder succesvolle organisaties vaak voorbij gaan aan deze zo bepalende dynamiek in een team. De opdracht voor de organisatie, uitgedragen door de directie, en onderschreven en begrepen door iedereen, bepaald het succes. De opdracht hangt samen met het wezen van de onderneming, met het waarom. Het uitdragen van deze missie is misschien wel de belangrijkste taak van een directie. Vaak blijven ondernemingen echter hangen in wat ze doen, wat ze produceren.

Passie voor het ontwikkelen van mensen
Na mijn studie Algemene Economie heb ik als VP Finance gewerkt bij een beursgenoteerde onderneming, een grote organisatie op het snijvlak van publiek en privaat waar ik ondermeer Algemeen Directeur was van een Alarmcentrale, en als Directeur bij een grote sportbond. In mijn carrière ben ik van Financiële functies geswitcht naar Algemeen Management. In dat verandertraject heb ik mijn passie ontdekt voor het ontwikkelen van individuen en teams. In alle teams die ik heb mogen leiden of waaraan ik heb deelgenomen is het belang van de juiste ‘board room dynamics’ essentieel gebleken. Ook het initiëren of begeleiden van strategie en governance trajecten, en implementeren daarvan, lopen als een rode draad door mijn carrière.

De natuur en nondualiteit als inspiratiebronnen
Mijn eigen leiderschap is ontwikkeld en gevoed door trajecten waarin de natuur een belangrijke rol speelt. Stromingen waarin nondualiteit centraal staat hebben mij geïnspireerd en begeleid. Ik help graag organisaties of individuen bij teamontwikkeling, organisatievraagstukken, leiderschapstrajecten, governance trajecten of executive coaching. Dat kan ook in de vorm van interim opdrachten. Mijn kernkwaliteiten zijn integriteit, helderheid creëren en verbinding maken.