Teams to Results

Optimaal functionerende teams
Teams to Results is een jaarprogramma om effectieve teams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en focus op teamresultaten. Teams to Results is voor bestaande en nieuwe (lijn)teams en projectteams die voor langere tijd met elkaar (gaan) samenwerken. In Teams to Results komen alle perspectieven van organisatieontwikkeling samen:

  • de ik-kant: welke individuen en kwaliteiten kleuren het team?
  • de wij-kant: hoe werken wij optimaal samen?
  • de het-kant: wat is onze gemeenschappelijke opdracht en wat zijn onze taken?

Programma’s
Het programma Teams to Results wordt in afstemming met de klant op maat ingericht naar de actualiteit van het team. Daarnaast kan het programma tevens worden ingezet bij onderliggende teams, projectteams en is er een vervolg op het jaarprogramma.     

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.