Teams to Results Extended

Doorvertaling naar onderliggende teams
Teams to Results krijgt grote meerwaarde als het wordt uitgebreid naar onderliggende teams. De managers in het bovenliggende team worden zich tijdens het programma vaak bewust van het feit dat het ook voor hun onderliggende team van belang is om aandacht te besteden aan een doorvertaling van de jaardoelen van het MT en aan het verhogen van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en communicatie. Ofwel, aandacht voor de zogenaamde ‘soft-skills’ als voorwaarde om samen de meetbare resultaten te halen. Teamontwikkeling binnen de dynamische werkelijkheid waarin managers acteren, is een continu proces. Het spreken van een gemeenschappelijke taal werkt positief door  binnen de gehele afdeling.

Teams to Results Extended
Teams to Results Extended omvat twee inspirerende teamdagen voor onderliggende teams verspreid over het jaar. Tijdens deze dagen worden de jaardoelen van het MT vertaald naar het eigen team en er wordt verder gebouwd aan vertrouwen in elkaar. Teamleden krijgen inzicht in het eigen persoonlijkheidstype en de invloed hiervan op de wijze van communiceren. Er ontstaat zicht op de kwaliteiten, valkuilen en drijfveren van de verschillende persoonlijkheidstypes. Dit leidt tot meer begrip en waardering voor verschillen tussen teamleden en biedt aanknopingspunten voor verdere persoonlijke- en organisatieontwikkeling.

De teamdagen dragen bij aan professionelere en aangenamere samenwerking en betere resultaten. Ze vormen tevens een uitstekende invulling van begeleide ‘bos- of heidagen’ van het team. Het uitgangspunt is dat de teamleider zelf de structuur van het maken en opvolgen van een teamplan toepast zoals aangereikt in het TTR-programma van het bovenliggende MT.

Zie ook

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.