Visie organisatieontwikkeling

Succesvolle organisaties investeren in vitaliteit
Naast aandacht voor strategie, marketing, financiën en technologie, zijn zaken als minimale politiek en verwarring, een hoge moraal en productiviteit, een laag personeelsverloop en een stabiele omzet minstens zo belangrijk. Organisults draagt bij aan de ontwikkeling van vitale organisaties. Hiertoe investeren we in de invulling van vier essentiële aspecten: een verbonden directie, een eenduidige koers, kraakheldere communicatie en een consistente verankering van de koers in de organisatiestructuur. Vitale leidinggevenden en teams kennen hun eigen kracht en gaan effectief om met onderlinge dynamieken. Vitaliteit is niet alleen een middel, maar tevens einddoel.

Elke organisatie is een uniek systeem
Vitaliteit vraagt zicht op organisatiedynamieken. Elke organisatie vormt een uniek systeem waarin de mens centraal staat. Dat gaat gepaard met effectief en minder effectief gedrag. Daarnaast kleuren zaken als missie, strategie, klanten, branche en stakeholders het systeem. De diverse onderdelen hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar voortdurend. Verandering, klein of groot, is dan ook in elke organisatie een constante. Het vraagt een grote mate van alertheid om dit te zien. Hoe beïnvloedt het hier en nu de koers? Wat heeft de organisatie nodig om vitaal te blijven?

De onderstroom boven
Gerichte verandering begint bij het herkennen, erkennen en bespreekbaar maken van de belangrijkste issues die spelen, soms tastbaar en soms ongrijpbaar. Op organisatieniveau, op teamniveau en individueel. Zicht op de onderstroom brengt de essentie aan de oppervlakte. Bewustwording van de effecten van deze onderstroom brengt ruimte voor beweging waardoor op gewenste resultaten kan worden gestuurd. Organisults ondersteunt uw organisatie op duurzame wijze.

Succesvolle organisaties
Succesvolle organisaties en teams kennen een aantal gemeenschappelijkheden:

 • ontwikkeling en verandering worden gezien als kans, niet als bedreiging;
 • de bedrijfscultuur en het leiderschap is inspirerend;
 • mensen werken samen in cocreatie in teams of netwerkverbanden;
 • er is waardering voor de uniciteit van medewerkers;
 • medewerkers voelen zich betrokken en gehoord;
 • kwaliteiten, competenties en creatieve energie van medewerkers zijn afgestemd op de team- of organisatiedoelen;
 • er is ruimte voor leren en ontwikkelen;
 • de communicatie is transparant en vrij van verborgen agenda’s;
 • er is vertrouwen in elkaar, de visie en het leiderschap;
 • medewerkers gaan horizontaal en verticaal gezonde discussies aan;
 • er is gedragen besluitvorming en resultaatgerichtheid.

Wat levert ’t op?

Voor het individu
Meer zelfkennis, inspiratie en vitaliteit. Leven en werken vanuit je eigen kracht en potentie. Verdieping en bewustwording.

In teams
Elkaar echt zien en verstaan. Aanvullen en versterken. Transparantie in samenwerking. Verbondenheid en gedragenheid.

Voor de organisatie
Een eenduidige koers en strategie. Kraakheldere communicatie. Gedragen doelen en focus op resultaat.