Tim Koldijk

Tim Koldijk
Tim KoldijkT 06 515 92 923

“Wat ongezien is zichtbaar maken”

Executive (team)coach, facilitator en klankbord voor RvB, directie- en managementteams
Ik richt mij binnen teams op het faciliteren van de volwaardige dialoog, doorleefde en gedragen besluitvorming, effectieve samenwerking in een complexe context, het brengen van helderheid in de onderstroom en het verruimen van inzicht in de intra- en interpersoonlijke dynamiek. Hierdoor ontstaan resultaatgerichte teams die handelen als een geheel. Teams die de gepassioneerde discussie graag opzoeken om zo hun besluitvorming en executiekracht te vergroten. Het leiderschap van de teamleden toont een toename van vitaliteit, effectiviteit en authenticiteit en een optimale bijdrage aan de organisatie en haar ambities.

Langdurige relaties
Mijn samenwerking met opdrachtgevers kenmerkt zich onder meer door langdurige relaties, waarin gerichte interventies bij teamleden leiden tot een grote mate van openheid, vertrouwen en bereidheid tot het echt aangaan van persoonlijk onderzoek en het voorwaarts gericht handelen. Aandacht gaat daarbij voortdurend uit naar de verbinding tussen de Ik-, Wij-, Het- en Zij-kant van het team; de uniciteit van elk individu binnen het team, de optimale samenwerking en gedeelde leiderschap, de leidende ambities en doelen waar het team voor staat, en de relatie tot alle stakeholders.

Grit in the oyster
Ik zie mijn rol daarbij graag als het spreekwoordelijke ‘grit in the oyster’; het scheppen van een context waarin het werkelijke en vaak noodzakelijke gesprek gevoerd kan worden, vanuit waarachtig contact, openheid en maximale betrokkenheid. Gebruik makend van inzichtgevende observaties, reflectieve vragen en een breed scala aan gerichte interventies. Voortdurend gericht op het stimuleren van zelfinzicht, transparantie, daadkracht en het verruimen van het handelingsperspectief van de teamleden/bestuurders.

Opdrachtgevers zijn o.a. Eneco, Unilever, Aegon, de Volksbank, ANWB, Heijmans, Randstad, Generali, ProRail, Stedin, UMC Radboud, Waternet, GGZ Rivierduinen, Evides.

Verwonderen, verbinden en verrijken
Ik ben oprichter/eigenaar van Organisults en auteur van het boek Van kijken naar Zien. Daarnaast ben ik een gepassioneerd sporter, natuurfotograaf en wereldreiziger. Deze levensgebieden zijn, naast het intensieve werken met mensen, sterk voedend voor mijn persoonlijke kernwaarden: verwondering, verbinding en verrijking.