Onze pijlers

Organisatieontwikkeling vanuit de kern
Organisults is een bureau voor organisatieontwikkeling en richt zich op de mens in de organisatie. Ons werkveld kent vier componenten:

  1. Visie en strategieontwikkeling op organisatie- en teamniveau
  2. Organisatieadvies op cultuurveranderingsprocessen
  3. Klankbord voor opdrachtgevers om koers en realisatie te evalueren
  4. Ontwikkelen en uitvoeren van programma’s voor leiderschap, teamontwikkeling en persoonlijke effectiviteit

Visie en strategie
Organisatieontwikkeling heeft het meeste kans van slagen als deze wordt ingebed in een heldere visie en strategie. Vitale en succesvolle organisaties steunen op vier peilers: een verbonden directieteam en collectief leiderschap, een kraakheldere en gedragen koers, een transparante communicatie van deze koers en een consistente doorvertaling in de structuren en systemen van de organisatie. Organisults ondersteunt directieteams in het reflectieproces om te komen tot deze visie en strategie. Vervolgens geven we in lijn met deze koers vorm aan de ontwikkeling van verbonden leiderschap, effectieve samenwerking in teams en maximale persoonlijke effectiviteit. Communicatie van deze koers en inbedding in de organisatiestructuren en -systemen maken integraal onderdeel uit van onze aanpak. Heeft u een visie-, strategie- of verandervraagstuk? Wij kijken graag met u mee.

Topprogramma’s en maatwerk
Vanuit een lange ervaring in het coachen, trainen en opleiden van mensen heeft Organisults een aantal topprogramma’s ontwikkeld op het vlak van leiderschap, teamontwikkeling en persoonlijke effectiviteit. Onze programma’s vormen een kader dat ingevuld wordt tot maatwerk in afstemming met de klant. Ons bekendste programma is Teams to Results. Inmiddels hebben meer dan 150 management- en directieteams van diverse organisaties dit jaarprogramma voor teamontwikkeling met succes doorlopen.

Organisults

  • helpt een sterke visie en strategie ontwikkelen;

  • ondersteunt cultuurveranderingsprocessen;

  • is uw constructief kritische klankbord;

  • ontwikkelt uw programma op maat.