De essentie per type

Type 1: perfectionist
Korte typering: het rationele, idealistische type. Kritisch en plichtsgetrouw. Stelt hoge eisen aan zichzelf en anderen. Grote mate van zelfdiscipline, taakgericht met een grote drive om te verbeteren en komt moeilijk tot rust.
Drijfveren: goed zijn, dingen verbeteren, perfectie nastreven.
Zelfbeeld: Ik heb gelijk.
Overtuiging: Het kan altijd beter!
Focus van aandacht: op dat wat verbeterd en gecorrigeerd kan worden.

Type 2: helper
Korte typering: het verzorgende, koesterende type. Gericht op de behoeften van anderen, mens- en relatiegericht, wil graag geliefd zijn en heeft moeite om eigen behoeften centraal te stellen.
Drijfveren: geliefd zijn, waardevol zijn en iets betekenen, connectie met anderen.
Zelfbeeld: ik ben belangrijk.
Overtuiging: ik ben nodig.
Focus van aandacht: behoeften van belangrijke anderen.

Type 3: winnaar
Korte typering: het op succes georiënteerde type. Gericht op kansen, mogelijkheden en oplossingen. Zelfverzekerd, energiek met de gave om anderen enthousiast te maken. Gericht op doelen bereiken en waardering krijgen voor prestaties. Falen komt niet voor in het vocabulaire.
Zelfbeeld: ik ben succesvol.
Overtuiging: ik moet mijn doelen halen.
Drijfveren: scoren, succesvol zijn, erkenning, gezien worden.
Focus van aandacht: prestaties en realisatie van succesvolle ideeën.

Type 4: individualist
Korte typering: het intuïtieve, gereserveerde type. Gericht op schoonheid en authenticiteit, individualistisch, creatief en expressief.
Drijfveren: schoonheid, echtheid, het eigen gevoelsleven begrijpen.
Zelfbeeld: ik ben anders.
Overtuiging: alledaagsheid is saai
Focus van aandacht: wat ontbreekt er in mijn leven?

Type 5: observeerder
Korte typering: het scherpzinnige, denktype. In staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en zich te concentreren. In staat om complexe ideeën te begrijpen. Gebruikt eigen denken om emotionele controle te houden.
Drijfveren: de wereld om zich heen begrijpen, alwetendheid, universele kennis.
Zelfbeeld: ik heb het door(dacht).
Overtuiging: kennis is macht
Focus van aandacht: behoud van energiebronnen (tijd, ruimte, privacy)

Type 6: loyalist
Korte typering: het betrokken, op zekerheid georiënteerde type. Verbindende factor en gericht op samenbrengen van mensen. ziet en hoort alles en is in staat om gevaar te signaleren. Valt liever niet op.
Drijfveren: zekerheid en veiligheid hebben, bij de groep horen.
Zelfbeeld: ik doe mijn plicht; ik ben loyaal.
Overtuiging: ik moet voorbereid zijn.
Focus van aandacht: potentiële gevaren, verborgen bedoelingen

Type 7: optimist
Korte typering: het enthousiaste, sprankelende type. Extravert, onbezorgd en spontaan. Is gericht op vrijheid en toekomst, afwisseling en leuke dingen. Gaat voor zoveel mogelijk plezier en vermijdt pijn.
Drijfveren: blij zijn, gelukkig en tevreden.
Zelfbeeld: ik ben ok, ik ben gelukkig.
Overtuiging: het komt allemaal goed.
Focus van aandacht: positieve en toekomstige mogelijkheden

Type 8: leider
Korte typering: het energieke, dominante type. Assertief, eerlijk, gaat recht op zijn doel af. Trekt de kar en neemt snel beslissingen.
Drijfveren: op zichzelf kunnen vertrouwen, controle hebben.
Zelfbeeld: ik ben sterk.
Overtuiging: het is alles of niets.
Focus van aandacht: macht, controle en zwakheid van anderen

Type 9: bemiddelaar
Korte typering: het meegaande, inschikkelijke type. Accepterend en stabiel. Allemansvriend, kan zich in veel verschillende standpunten inleven. Neiging tot uitstel van eigen standpunt of besluit.
Drijfveren: in eenheid en harmonie met anderen leven, tevreden zijn.
Zelfbeeld: ik ben tevreden, ik ben vredelievend.
Overtuiging: leven en laten leven.
Focus van aandacht: comfortabele rust en agenda van anderen.