Valkuilen van de Enneagramtypes

Een valkuil is een karaktereigenschap die een doorgeschoten vorm is van een kernkwaliteit en wordt ook wel vervorming genoemd. Je kunt het ook opvatten als ’te veel van het goede’ van de kernkwaliteit. In stress situaties, wanneer iemand onder druk wordt gezet, is de natuurlijke reactie van een mens om zijn kernkwaliteiten meer in te zetten, met het risico om door te schieten in de valkuil.

  • Type 1, perfectionist: overmatig kritisch, normatief, afstandelijk, pietluttig, dogmatisch, geobsedeerdheid, veeleisend, star.
  • Type 2, helper: indirect, zelfopoffering, manipulatief, omzichtig en opdringerig, sussend, overgevoelig, moeite met ontvangen.
  • Type 3, winnaar: kortzichtig, dwangmatig presteren, egoïstisch, opportunistisch, ijdel, arrogant, oppervlakkig, prikkelbaar.
  • Type 4, individualist: navelstaren, gericht op verschillen in plaats van overeenkomsten, melancholisch, dramatisch, zich verliezen in zichzelf, jaloers.
  • Type 5, observeerder: afstandelijkheid, solistisch, sociaal onvaardig, intellectueel superieur, gesloten, kritisch en arrogant, niet bereid om informatie te delen, vermijdt commitment.
  • Type 6, loyalist: twijfelaar, ‘ja maar’, achterdochtig, angstig, klagerig, cynisch, beschuldigend.
  • Type 7, optimist: impulsief, rusteloos, grillig, egoïstisch, opstandig, chaotisch, onverantwoordelijk, loopt weg van problemen.
  • Type 8, leider: provocerend, confronterend, agressief, egoïstisch, dominant, beschuldigend, veroordelend, diskwalificerend, ongevoelig, luistert niet.
  • Type 9, bemiddelaar: afwachtend, uitstellend, snel afgeleid, koppig, slordig, lui, passief, besluiteloos en traag.